PENGHIJAUAN

KOMPONEN PENGHIJAUAN

Organisasi
o Mewujudkan Jawatankuasa Penyelaras berunsur sekolah lestari
o Keahlian Jawatankuasa Penyelaras terdiri daripada guru yang dilantik.
o Kekerapan mengadakan mesyuarat (sekurang-kurangnya dua kali setahun).
o Mempunyai fail dan minit mesyuarat
o Menyediakan sistem pelaporan berkala menggunakan borang khas untuk merekod pelaksanaan program.

Strategi dan Pelan Tindakan Pelaksanaan


Penunjuk Boleh Ukur
Aktiviti
Sistem Pengurusan Taman
Pelan pembangunan dan pengurusan bersepadu taman-taman
Sekolah
Jadual bertugas penyelenggaraan taman
Penggunaan baja kompos dari tapak kompos untuk pembajaan
Pelabelan nama saintifik dan tempatan pokok
Pelabelan maklumat nilai penggunaan tumbuhan
Penyiraman pokok menggunakan air hujan dari tangki takungan
Rekabentuk Taman
Keadaan lanskap taman
Kebersihan taman
Susun atur taman
Proses Implementasi penghijauan
Program penanaman menggunakan baja organik
Program satu pelajar satu pokok
Projek membuat baja kompos
-       Kompos Takakura
-       Kompos kering
-       Vermikompos
-       Jadual penghasilan kompos (kg) dan penggunaan untuk taman-taman sekolah
-       Jadual pengurusan tapak kompos
-       Lawatan dan khidmat nasihat dari agensi luar tentang pengurusan kompos
Penubuhan stesen pembelajaran
-       Taman-taman sekolah
-       Tapak kompos
-       Fertigasi cili
-       Tapak sel suria
Penyelenggaraan Kawasan Padang
Padang diselenggarakan oleh pekerja am dari syarikat pembersihan
Pokok-pokok di padang sekolah dijaga oleh pekebun sekolah
Pengurusan sumber kearah meningkatkan kecekapan dan
penjimatan penggunaan
Penjimatan penggunaan air
-       Mewujudkan sistem pengumpulan air hujan*
-       Jadual merekod isipadu air terkumpul dan penggunaan untuk menyiram taman
-       Pemeriksaan paip dan pili air untuk kebocoran dan tindakan pembaikan segera (jadual pemeriksaan berkala)
-       Pengurangan tekanan air paip
-       Pengumpulan air sinki dari tandas dalam tangki konkrit untuk mengairi taman sekolah berdekatan tangki
-       Risalah panduan penjimatan penggunaan air
-       Sambutan Hari Air Sedunia
-       Ceramah kepentingan penjimatan air
-       Jadual merekod bil pembayaran bekalan air (salinan bil)
-       Lawatan ke Indah Water untuk melihat pemprosesan air kumbahan
Penjimatan tenaga elektrik
-       Pemasangan panel sel suria*
-       Mengganti lampu tiub dengan lampu LED*
-       Pengawas membuat pemantauan penggunaan alat elektrik sewaktu rehat, pertukaran kelas dan waktu bersurai (Jadual pemantauan dan pelaporan)
-       Penjimatan penggunaan elektrik dalam bilik-bilik khas
-       Penyemakan kerosakan kabel dan alat elektrik berjadual
-       Tindakan segera pembaikan kerosakan untuk mengelak kebocoran elektrik
-       Risalah dan ceramah kepentingan penjimatan elektrik
-       Jadual merekod bil pembayaran bekalan elektrik (salinan bil)
-       Lawatan ke stesen janakuasa elektrik
Pengurusan bahan habis guna
Pengurangan penggunaan kertas di pejabat
-       Fotostat di kedua-dua muka kertas
-       Maklumat ditaip pada kertas menggunakan font kecil untuk memaksimakan penggunaan kertas
-       Kertas tersalah cetak/rosak dikitar semula
-       Rekod penggunaan kertas disedia dan dipamerkan di pejabat
Pemantapan sikap guru, pelajar dan kakitangan sekolah terhadap
pemuliharaan alam sekitar
Penganjuran latihan di sekolah berkaitan alam sekitar.
Penganjuran aktiviti seperti
-       Debat
-       Puisi
-       Drama
Program-program khas
Jualan lambak (flea market)
Kempen tiada beg plastik
Pertandingan menghasilkan produk mengguna bahan kitar semula


 PELAN TINDAKAN KOMPONEN PENGHIJAUAN 2011 - 2012Komponen : PENGHIJAUAN
Penunjuk boleh ukur
Aktiviti
Tempoh/ Tarikh
Kos
Pelaksana
 1. Sistem Pengurusan Taman
a. Pelan pembangunan dan pengurusan
bersepadu taman-taman Sekolah
Sepanjang Bulan Jun dan Julai
-
Mohd. Saifolizam Guru / penasihat setiap taman
b. Jadual bertugas 
    penyelengaraan
    taman
Sepanjang Bulan Jun dan Julai
-
Guru penasihat setiap taman / ahli
c. Penggunaan baja kompos dari tapak kompos untuk   pembajaan
Sepanjang tahun
-
Pelajar yang bertugas (taman-taman)
d. Pelabelan nama saintifik dan tempatan pokok
Sepanjang Bulan Jun dan Julai

Guru penasihat setiap taman /ahli
e. Pelabelan maklumat nilai penggunaan tumbuhan
Sepanjang Bulan Jun dan Julai

Guru penasihat setiap taman / ahli
f. Penyiraman pokok menggunakan air hujan dari tangki takungan
Sepanjang tahun

Pekerja / Pekebun
2. Rekabentuk taman :-
    - keadaan lanskap taman

   - kebersihan taman dan
     susunatur taman

a. Lanskap
    ditambah-baik
    dari masa ke
    semasa melalui
    aktiviti
    keceriaan
    dengan hiasan
    dan tanaman
    baru

b. Taman kepunyaan kelab dan persatuan dibersihkan  dan diselenggarakan oleh ahli-ahli masing-masing ketika aktiviti
       kokurikulum
Sepanjang tahunSepanjang tahun
Taman KAS –RM290

-

Guru-guru Penasihat kelab/persatuan dan ahli-ahli
3. Proses implementasi penghijauan :-
-          Projek membuat baja kompos

a. Menghasilkan 2 jenis kompos :-
    i.  kompos Takakura Home Method
    ii. kompos kering

b. Menyediakan jadual penghasilan kompos (kg) dan penggunaan untuk taman-taman sekolah secara grafik

c. Menyediakan jadual pengurusan tapak kompos
Sepanjang tahunSepanjang tahunMei – Jun 2011
RM 125.00 –
 50 kampit tanah
RM 20.00 –  
gula merah dan garam

Jumlah : RM145.00
Pn. Lily Jan
Cik Sabrina
Kelab Alam Sekitar
Pekebun sekolah

Kelab Alam Sekitar

d. Mendapatkan khidmat nasihat dari agensi luar tentang  pengurusan kompos
Mei – Oktober 2011
-

Pn Lily Jan                             Cik Sabrina                      Kelab Alam Sekitar
-          Program penanaman menggunakan baja organik
a. Semua taman di sekolah dibajai dengan baja organik yang dihasilkan sendiri

Sepanjang tahun

-
Pekebun sekolah, kelab dan persatuan
-          Program 1 pelajar 1 pokok
a. Program akan dilancarkan pada Hari Koperasi
Jun 2011

Koperasi Sekolah
-          Penubuhan stesen pembelajaran :

·         Taman sekolah
·         Tapak kompos
·         Fertigasi cili
·         Tapak sel suria
a. Pelabelan nama saintifik dan kegunaan pokok-pokok di taman sekolah
Julai –September 2011

Kelab dan Persatuan
b. Menyediakan bahan bacaan / penerangan / paparan tentang langkah-langkah penghasilan kompos
Julai–September        2011
-


Kelab Alam Sekitar

c. Mengurus dan menyelenggara tapak fertigasi cili dan menyediakan informasi / paparan tentang projek
Julai–November  2011


Unit PKBP
d. Menentukan tapak yang sesuai bagi memasang sel suria sebagai langkah penggunaan tenaga hijau dan
     pengurangkan tenaga yang tidak boleh diperbaharui


Pihak pengurusan sekolah
4. Penyelenggaraan kawasan padang
a. Menyelenggara padang dan menjaga pokok-pokok di kawasan padang
Sepanjang tahun

Pekerja am dari syarikat pembersihan dan pekebun sekolah
5. Pengurusan sumber kea rah meningkatkan kecekapan dan penjimatan penggunaan :-
·         Penjimatan penggunaan air


a. Mewujudkan sistem pengumpulan air hujan
b. Jadual merekod isipadu air terkumpul dan penggunaan bagi tujuan penyiraman taman

c. Pemeriksaan paip dan pili air untuk kebocoran dan  tindakan pembaikan segera (jadual pemeriksaan
       berkala)
d. Pengurangan tekanan air paip
e. Pengumpulan air sinki dari tandas dalam tangki konkrit untuk mengairi taman sekolah berdekatan tangki
f. Risalah panduan penjimatan penggunaan air
g. Sambutan Hari Air Sedunia
h. Ceramah kepentingan penjimatan air
i. Jadual merekod bil pembayaran bekalan air dan salinan bil
j. Lawatan ke Indah Water untuk melihat pemprosesan air kumbahan
Mulai Jun 2011
Sepanjang tahunMulai 2010 hingga kini


Julai 2011


22 Mac 2011
Julai 2011

Sepanjang tahun  

Pihak pengurusan


Pn. Goh Yueh Duan


Pekerja am
Pekerja am


Pekerja amPn. Goh Yueh Duan


Pn. Goh Yueh Duan
Pn. Goh Yueh Duan

Pn. Goh Yueh duan

·         Penjimatan tenaga elektrik
a. Pemasangan panel sel suria
b. Menggantikan lampu tiub dengan lampu LED
c. Pengawas membuat pemantauan penggunaan alat elektrik sewaktu rehat,  pertukaran kelas dan waktu bersurai (Jadual pemantauan dan pelaporan)
d. Penjimatan penggunaan eletrik dalam bilik-bilik khas
e. Penyemakan kerosakan kabel dan alat elektrik berjadual
f. Tindakan segera pembaikan kerosakan untuk mengelak kebocoran elektrik
g. Risalah dan ceramah kepentingan penjimatan elektrik
h. Jadual merekod bil pembayaran bekalan elektrik  (salinan bil)
i. Lawatan ke stesen janakuasa elektrik
Mulai Jun 2011
Mulai Jun 2011

Mulai Jun 2011
Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Ogos 2011

Setiap bulan

Minggu Sain / Matematik
-
-
-
-
-
RM250.00

Pihak pengurusan sekolah
Pihak pengurusan sekolah

Guru pengawas dan pengawas

Pihak pengurusan sekolah
Pekerja am

Pihak pengurusan sekolah

Pn. Ang Lean Sin
Pn. Ang Lean Sin

6. Pengurusan bahan habis guna :
·         Pengurangan penggunaan kertas di pejabat
a. Fotostat di kedua-dua muka kertas
b. Maklumat ditaip pada kertas menggunakan font kecil untuk memaksimakan penggunaan kertas
c. Kertas tersalah cetak / rosak dikitar semula
d. Rekod penggunaan kertas disedia dan dipamerkan di pejabat
Sepanjang tahun


-
Staf pejabat
Ustaz Mohd. Nizam

7. Pemantapan sikap guru, pelajar dan kakitangan sekolah terhadap pemuliharaan alam sekitar
a. Penganjuran aktiviti di sekolah berkaitan alam sekitar  seperti berikut :
Debat
Puis
 Drama
Bulan Jun hingga Oktober
-
Ustaz Mohd. Nizam
8. Program-program khas :
·         Jualan lambak (flea market)
·         Kempen tiada beg plastik
·         Mencungkil daya kerativiti dengan mengitar semula bahan buangan
a. Menjual barangan-barangan terpakai / kitar semula bagi mengutip dana untuk pembiayaan aktiviti-aktiviti
     kokurikulum
b. Menghentikan penggunaan beg plastik di kantin sekolah
c. Pertandingan menghasilkan produk menggunakan bahan kitar semula
Jun 2011

Mulai Jun 2011

Julai 2011
-


-

Pn. Anichamalar
Unit-unit kokurikulum
Pihak pengurusan sekolah Guru Kantin
Pn. Anichamalar
Unit-unit kokurikulum